Angst

Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

Wanneer je een angststoornis hebt ben je echter bang zonder dat daar een directe of reële aanleiding voor is. De angst is groter dan je zou mogen verwachten en heeft veel invloed op je doen en laten, je dagelijks leven wordt erdoor beheerst en er kunnen zelfs lichamelijke klachten ontstaan.

Voorbeelden van angststoornissen zijn:

  • • Sociale angststoornis
  • • Paniekstoornis
  • • Gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis
  • • Specifieke angsten zoals hoogtevrees of angst om over te geven

In de behandeling leer je om je angsten grondig te onderzoeken. Wanneer de angst irreëel blijkt gaan we samen met je kijken wat je kunt doen om je angst aan te gaan. Op deze manier ervaar je dat het verwachte gevaar uitblijft en wordt de angst minder.